Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw

Szacowanie wartości nieruchomości i przedsiębiorstwa

Biuro Stryjewski Nieruchomości wykonuje wyceny nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, banków, starostw powiatowych, urzędów gmin i miast, przedsiębiorstw oraz organów władzy publicznej – sądów, prokuratur oraz kancelarii komorniczych. Przedmiotem wyceny może być prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz inne prawa do nieruchomości, w tym ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe.

Zapraszamy do kontaktu

Państwa zlecenia staramy się wykonywać w możliwie najkrótszym terminie. Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji na temat kosztów i terminu realizacji. Nasz numer telefonu: 669 760 750.

Wycena nieruchomości

Do sprzedaży nieruchomości warto się dobrze przygotować. Rzetelna wycena nieruchomości wpłynie pozytywnie na to, jak oferta będzie postrzegana przez kupujących.

Nasze wyceny oraz opinie wykonywane są przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego posiadającego niezbędne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

Zajmujemy się sporządzaniem profesjonalnych operatów szacunkowych nieruchomości, jeśli potrzebują Państwo analizy potwierdzonej oficjalnym dokumentem. Świadczymy usługi na terenie miasta Częstochowa oraz w przyległych powiatach.

Nasze wyceny są wnikliwe i uwzględniają szereg zmiennych. Korzystamy z danych zawartych w bazie aktów notarialnych, rejestrach cen, księgach wieczystych, planach zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając również trendy panujące na rynku.

Cena oraz termin świadczenia usługi ustalane są indywidualnie w oparciu o szereg czynników. Na koszt wpływa charakter, wielkość i rodzaj nieruchomości oraz lokalizacja. Zapewniamy Państwu atrakcyjne ceny, rzetelność i krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Wycena przedsiębiorstw

Wykonujemy również wyceny przedsiębiorstwa, które pozwalają na ustalenie faktycznej wartości firmy. Podchodzimy do nich bardzo rzetelnie, ponieważ im dokładniejsza i bardziej poparta faktami wycena, tym lepszą pozycję uzyskają Państwo podczas ewentualnych negocjacji.

Wyceny przedsiębiorstwa sporządzamy na potrzeby sprzedaży udziałów, pozyskania inwestora, sprzedaży firmy, sprawozdawczości finansowej, w postępowaniu układowym, upadłościowym lub likwidacji, a także w przypadku ubiegania się o kredyt – w celu określenia zdolności kredytowej. Podczas szacowania przedsiębiorstwa bierzemy pod uwagę jego rodzaj, formę prawną, zakres oraz przedmiot prowadzonej działalności.

Świadczymy usługi szacowania przedsiębiorstwa na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ustalenia dogodnego terminu.

Wycena nieruchomości – nasza oferta

Nasze biuro Stryjewski Nieruchomości wykonuje wyceny następujących nieruchomości:

 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami (w tym: domów mieszkalnych, użytkowych itp.),
 • wycena nieruchomości lokalowych (w tym: lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych,
 • wycena nieruchomości komercyjnych, przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych,
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • oraz innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości.

Cele wyceny nieruchomości, którymi się zajmujemy:

 • bankowo-hipoteczny (wycena nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy),
 • sądowy i komorniczy (szacowanie nieruchomości dla celów egzekucyjnych, zniesienia współwłasności i innych),
 • skarbowo-podatkowy (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) i amortyzacyjny,
 • kupna-sprzedaży,
 • negocjacyjny i ofertowy,
 • odszkodowawczy (m. in. bezumowne korzystanie z nieruchomości) i wywłaszczeniowy (pod drogi, inwestycje celu publicznego),
 • mienie zabużańskie,
 • uwłaszczeniowy i prywatyzacyjny,
 • podział majątku,
 • ustanawianie służebności,
 • naliczanie opłat adiacenckich, planistycznych, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenie wartości majątku przedsiębiorstw,
 • księgowy (ustalanie wartości godziwej bądź wartości początkowej budynków i budowli, ustalanie wartości nieruchomości wnoszonych aportem do spółek),
 • ubezpieczeniowy,
 • upadłościowy,
 • na potrzeby indywidualne inwestora.

Biuro Stryjewski Nieruchomości zajmuje się także nietypowymi wycenami, które nie zostały ujęte w zakresie usług podstawowych dotyczących szacowania wartości nieruchomości.

ADRES

Stryjewski Nieruchomości
Krzysztof Stryjewski
al. Kościuszki 27 lok. 3
42-202 Częstochowa

KONTAKT

+34 333 04 66
669 760 750
biuro@stryjewski-nieruchomosci.pl

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych