Zarządzanie nieruchomościami

Biuro STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania oraz obsługi technicznej Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm, zaangażowanie, szybkość działania i indywidualne podejście do powierzonych naszej opiece nieruchomości są podstawą naszej działalności, pozbawionej stereotypów i rutyny.

Do Państwa dyspozycji jest zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Pomoc prawna, techniczna, oferowany pakiet usług oraz profesjonalny nadzór nad zewnętrznymi wykonawcami usług zapewniają Właścicielom bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z nieruchomości.

Nasza firma dąży do świadczenia usług zaspokajających wszystkie potrzeby i oczekiwania właścicieli, stawiając sobie za priorytet Państwa zadowolenie, będące gwarancją długotrwałej współpracy.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Stawkę za zarządzanie/administrowanie ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się z obiektem. W dużej mierze jest ona uzależniona od wielkości obiektu i jego stanu technicznego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe obowiązki Administratora/Zarządcy, które w toku indywidualnych ustaleń mogą zostać rozszerzone o kolejne punkty:

 • przejęcie od obecnego Zarządcy/Administratora obiektu i dokumentacji nieruchomości,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości,
 • nadzór nad bieżącą konserwacją instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości, usuwanie awarii i ich skutków,
 • prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym kontroli technicznych oraz przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości,
 • zlecanie wykonania remontów zgodnie z uchwalonym planem gospodarczym,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z Prawem budowlanym,
 • przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty informacji o stanie technicznym, o przebiegu eksploatacji i sytuacji finansowej nieruchomości,
 • przygotowanie dla Wspólnoty umów dotyczących dostawy mediów do części wspólnej nieruchomości i do odbiorców indywidualnych (mieszkań, lokali użytkowych),
 • kontrola i analiza kosztów wynikających z umów,
 • ubezpieczenie budynku, uiszczanie innych opłat publiczno-prawnych,
 • prowadzenie obsługi finansowej Wspólnoty (windykacja należności, rozliczanie kosztów, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządzania nieruchomością),
 • przygotowanie rocznych zebrań Wspólnoty.

 

 Angażując Biuro STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI zyskają Państwo nie tylko sprawnego zarządcę, ale również rzecznika swoich praw. Współpracując z nami mają Państwo zapewnioną także opiekę doświadczonych  firm prawniczych i inspektorów nadzoru. Jesteśmy w stanie zaproponować Państwu usługi sprawdzonych firm zajmujących się utrzymaniem porządku i obsługą techniczną. Zatrudniając naszą firmę mają Państwo możliwość obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, w szczególności w zakresie: sprzątania i wywozu nieczystości, ochrony, ubezpieczenia, konserwacji i remontów instalacji technicznych oraz przeglądów okresowych.    

Ponadto Biuro nasze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

ADRES

Stryjewski Nieruchomości
Krzysztof Stryjewski
al. Kościuszki 27 lok. 3
42-202 Częstochowa

KONTAKT

+34 333 04 66
669 760 750
biuro@stryjewski-nieruchomosci.pl

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych