Wycena nieruchomości

Biuro STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI wykonuje wyceny nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, banków, starostw powiatowych, urzędów gmin i miast, przedsiębiorstw oraz organów władzy publicznej – sądów, prokuratur oraz kancelarii komorniczych. Przedmiotem wyceny jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz inne prawa do nieruchomości, w tym ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe.

W ramach prowadzonej działalności Biuro STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI oferuje wykonanie następujących rodzajów usług:

 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami (w tym: domów mieszkalnych, użytkowych itp.)
 • wycena nieruchomości lokalowych (w tym: lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • wycena nieruchomości komercyjnych, przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 • kosztorysowanie robót budowlanych
 • oraz innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości.

CELE OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

 • bankowo-hipoteczny (wycena nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy),
 • sądowy i komorniczy (szacowanie nieruchomości dla celów egzekucyjnych, zniesienia współwłasności i innych),
 • skarbowo-podatkowy (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) i amortyzacyjny,
 • kupna-sprzedaży,
 • negocjacyjny i ofertowy,
 • odszkodowawczy (m. in. bezumowne korzystanie z nieruchomości) i wywłaszczeniowy (pod drogi, inwestycje celu publicznego),
 • mienie zabużańskie,
 • uwłaszczeniowy i prywatyzacyjny,
 • podział majątku,
 • ustanawianie służebności,
 • naliczanie opłat adiacenckich, planistycznych, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenie wartości majątku przedsiębiorstw,
 • księgowy (ustalanie wartości godziwej bądź wartości początkowej budynków i budowli, ustalanie wartości nieruchomości wnoszonych aportem do spółek),
 • ubezpieczeniowy,
 • upadłościowy,
 • na potrzeby indywidualne inwestora.

Biuro STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI zajmuje się także nietypowymi wycenami, które nie zostały ujęte w zakresie usług podstawowych dotyczących szacowania wartości nieruchomości.

Wszystkie wyceny oraz opinie wykonywane są przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego posiadającego niezbędne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

Cena oraz termin świadczenia usługi ustalane są indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny.

ADRES

Stryjewski Nieruchomości
Krzysztof Stryjewski
al. Kościuszki 27 lok. 3
42-202 Częstochowa

KONTAKT

+34 333 04 66
669 760 750
biuro@stryjewski-nieruchomosci.pl

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych