Certyfikaty i świadczenia energetyczne

Ostatnie lata i najbliższa przyszłość to domy z certyfikatami energetycznymi. Od 1 stycznia 2009 r. certyfikaty (świadectwa) energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. 
Biuro STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI podążając za tymi zmianami, poszerzyło o nie swoją ofertę. 

Certyfikaty energetyczne pozwalają ocenić charakterystykę energetyczną budynku, czyli ocenić budynek z punktu widzenia jego energochłonności (zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia) i ponoszonych przez Państwa z tego tytułu kosztów.

W wykonywanych certyfikatach pojawiają się istotne informacje wyrażające m.in. wielkość energii, która musi być wydobyta u źródła, żeby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie domu, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ewentualną wentylację mechaniczną, chłodzenie (w domach z klimatyzacją) oraz na pracę napędów. Informacja ta pozwoli ocenić Państwu, ile faktycznie zużyją Państwo tzw. energii pierwotnej nieodnawialnej w celu zaspokojenia tych potrzeb 
(np. ilość wydobycia węgla, gazu).

Świadectwa energetyczne wyrażają także wielkość energii tzw. końcowej, którą Państwo kupują 
i potrzebują każdego roku do ogrzewania (w tym wentylacji), przygotowania ciepłej wody użytkowej w przeliczeniu na 1m2 powierzchni, a w domach z klimatyzacją dodatkowo do chłodzenia. Energia pierwotna różni się od końcowej tym, że uwzględnia straty powstające na etapie produkowania 
i przesyłania energii.

Trzecim rodzajem obliczeń energii zawartych w certyfikatach energetycznych są obliczenia dotyczące energii użytkowej, czyli tej, która nie uwzględnia sprawności systemów grzewczych. Energia końcowa tym różni się od użytkowej, że dodatkowo bierze pod uwagę sprawność systemu grzewczego. Energia użytkowa uwzględnia straty ciepła przez przegrody (ściany, okna, dach, podłogę), energię potrzebną do ogrzewania ciepłej wody, energię na ogrzanie powietrza wentylacyjnego lub na działanie wentylacji mechanicznej oraz energię wykorzystaną do chłodzenia, jeśli dom ma klimatyzację, a także uwzględnia zyski energii od ludzi i sprzętów.

Sporządzanie świadectw ma na celu zmniejszenie wydatków na użytkowanie budynku. Ponadto certyfikat wystawiony dla danego budynku, może wpłynąć na jego cenę. Jednak zrozumienie informacji zawartych w świadectwie nie jest łatwe dlatego też 
Biuro STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI oferuje Państwu pomoc w tym zakresie.

Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat; istnieje możliwość wykonania nowego, jeżeli poprawi się charakterystykę energetyczną budynku

ADRES

Stryjewski Nieruchomości
Krzysztof Stryjewski
al. Kościuszki 27 lok. 3
42-202 Częstochowa

KONTAKT

+34 333 04 66
669 760 750
biuro@stryjewski-nieruchomosci.pl

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych